03 april 2008

Mera MS-OOXML

Först var det väldigt oklart vad resultatet i ISO-omröstningen om MS-OOXML skulle bli egentligen(IDG) att det fuskats en del i omröstningarna i flera länger är däremot klart. Det har i flera länder betalats ut "marknadsbidrag" för att få företag att gå och rösta ja till förslaget. Sedan har man underligheter som att majoriteten körs över om den är emot MS-OOXML.(IDG)

Men trots protester och alla skumraskaffärer gick MS-OOXML igenom som ISO-standard.(IDG) men det är möjligt att vi slipper skiten i Sverige.(IDG)

Hur jävla uselt MS-OOXML är finns det många exempel men An Antic Disposition ger ännu ett exempel. För att ange röd textfärg i OOXML Text använder man <w:color w:val="FF0000"/> men i OOXML Sheet använder man <color rgb="FFFF0000"> och i OOXML Presentation en tredje metod, <a:srgbClr val="FF0000"/>. Hur smart är det på en skala liksom? I ODF (ISO 26300:6000) används genomgående <style:text-properties fo:color="#FF0000"/>, enkelt och smidigt. För att implementera textfärg i MS-OOXML måste man således göra tre gånger så mycket jobb som i ODF. Fast hur ska man vänta sig att Microsoft ska kunna skriva en vettig standard som ska kunna användas av olika applikationer när de inte ens kan få Excel att vara kompatibelt med sig själv.(Dear Microsoft)

Inga kommentarer: