06 december 2010

Pen visar civilkurage

BernsI DN kan man läsa att Svenska Pen flyttar Bernspriset från Berns med anledning av att Berns använt sig av egna bulvanföretag för att slippa ge arbetstillstånd, skälig lön och för att slippa fackligt aktiva.

Inga kommentarer: