30 november 2010

KTH och ovetenskapen

Och så kan man i DN och Ny Teknik läsa om att ett kompendium på KTH kommit i blåsväder. Läser man dutdragen ser man att den tydligt ger stöd åt klimatförnekarna. Jag har alltid beundrat KTH som institution men att de nu verkar hysa personer som tror på något som är ungefär lika vetenskapligt som kreationism gör att det fått sig en rejäl knäck.

Fast det finns såklart en psykologisk förklaring.(SvD)

2 kommentarer:

Unknown sa...

mänsklig klimatpåverkan är inte på något sätt ett axiom eller naturlag. Knappt ens en teori i dagsläget. Så det finns ingen som helst anledning att uttala sig fundamentalistiskt mot kritikerna. Sånt trams lämnar vi åt religiösa. Vetenskapensmän förstår att data kan misstolkas, och även om "forskare är överens" så är dom bara överens om vad datan kan betyda, INTE att dom har odiskutabelt rätt i frågan. Sen får ju du välja vilket lag du hejar på.

Staffan sa...

Vetenskap är inte en popularitetstävling och det är inte frågan om vilket "lag" som får flest anhängare.
Däremot pekar alla fakta mot att det faktiskt finns en mätbar uppvärmning som inte kan förklaras på annat sätt än människans förbränning av kol. Eftersom klimatförnekarna inte lyckats komma med någon vettig konkurrerande teori (knappt ens en hypotes) gör det att dom ligger i nivå med kreationister vad det gäller nivån av vetenskaplig seriositet.