19 april 2010

Skyddsjakt på ren?

Jag läser i DN om en tvist mellan renägare och markägare som nu går mot sin upplösning. När antalet renar ökar och ställer till skada främst för skogbruket lär liknande konflikter bli vanligare. Kanske kan man lösa det som med vargen. Att man får skjuta en ren om den hotar ens träd.

Inga kommentarer: