11 augusti 2010

Tolerans FAIL

Idag kan man läsa i DN, Aftonbladet, HD och SvD att israeliska schaktmaskiner under polisskydd förstört ett par hundra gravar på en muslimsk gravplats i västra Jerusalem. I närheten av den förstörda gravplatsen planerar Simon Wiesenthalcentret sitt nya "Museum över toleransen". OK... Hur vettigt låter det? Fast det kanske finns en tanke bakom det. Det påminner onekligen om hur Nazityskland använde judiska gravstenar som vägbeläggning så det ger en koppling till historien.

I en annan historisk parallell påstår vissa extremister att det hela är bluff och att det aldrig funnits några gravar/gaskammare. Fast i det här fallet kan det grunda sig i att gravplatsen ganska nyligen har renoverats som också Jinge skriver om. På Annarkia kan man också se en film som bl.a. visar de ben och gravar som förnekarna påstår inte finns.

Inga kommentarer: