27 september 2010

Israel i cyberkrig?

Man kan på olika ställen (IDG, DN, SvD) läsa om masken (ibland benämnt som virus) Stuxnet.

Eftersom viruset är så komplext, avancerat och specialiserat har misstankarna riktats åt ett speciellt håll. Frågan är om det är regeringen eller en fristående grupp som ligger bakom.

Vidare kan man läsa om att det s.k. byggstoppet för Israels illegala expansion på ockuperat område nu upphört.(DN, SvD) Även om det i praktiken inte innebär någon skillnad ställer det till stora problem med fredsförhandlingarna mellan Israel och Palestina. Jo, och nu har man börjar skjuta varandra också.(DN)

Mer hoppfullt ser det ut för den båt med judiska aktivister som tänker försöka bryta Israels blockad av Gaza.(DN) Antagligen kommer Israel att agera annorlunda än då man attackerade Freedom Flotilla och dödade flera av dom ombordvarande. De fick en del dålig press efter det och vill nog helst inte ha en upprepning. Speciellt om det den här gången inte är några "otrogna" utan bl.a. en överlevare från Förintelsen. Fast tydligen stoppades den utan dödsfall.(DN)

1 kommentar:

Anonym sa...

Problemet är att parterna förhandlar inte med varandra utan ANDRAS inflytande!

Endast utan inblandning kan de förhandla själva en lösning till konflikten som ger de den så länge efterlängtad fred samt självständigt Palestinsk stat.

De är kapabla att förhindra sina egna extremister att torpedera ansträngningen att åstadkomma en rättvis överenskommelse.

Varför ingen vill tro på att de är kompetenta att genomföra detta själva?