20 september 2014

Chain of Evil av Dr. Michael R. Collings

Detta är en fackbok om hur man skriver skräck. Till stora delar är det en lärobok i allmänt skrivande även om exemplen man använder är skräckbaserade. Det är många olika ämnen som avhandlas, från ordval och tempo till stavning och grammatik så det är tyvärr inte så mycket om enbart skräck. Det är väl det som är bokens största nackdel eftersom det är ämnen som man borde kunna ändå.
Michael R. Collings är en pensionerad lärare och när man läser boken får man intrycket av en äldre, konservativ lärare som håller föredrag. Inte så att det blir tråkigt utan jag skrattade högt vid flera tillfällen.

Inga kommentarer: