16 september 2014

Fighting Down Into the Kingdom of Dreams av Robin Wyatt Dunn

Nä, den här boken var inte något att rekommendera. Den börjar som en ganska normal fantasy men sedan börjar man misstänka att det egentligen är science fiction. Sedan börjar man misstänka att berättarjaget är en sinnessjuk människa. Efter det börjar i alla fall jag misstänka att boken tillkommit antingen genom en datoralgoritm eller användandet av stora mängder illegala preparat.
Det är egentligen omöjligt att prata om någon handling i boken eftersom tid och plats flyter, personer byter namn och dessutom är allt skrivet i något slags tillkrånglat flow of conciousness som gör det extra krångligt. Ett exempel på text är "For a castle is protection. A castle is to rule. A castle is to keep the secret you and yours inside the dark, the castle is the draw, the obvious demisethe big man on campus to take the attacks of every newcomer, like Jupiter for Earth, absorbing the asteroids' blows, striking its bold pose." Och det var ändå en av de mer begripliga passagerna i boken.

Inga kommentarer: