02 juni 2010

IDF shot first

Piracy of IsraelFrågan om vem som sköt först må vara intressant men låt oss nu lämna Star Wars och istället diskutera attacken på Ship to Gaza.

Trots de israeliska censurförsöken(AB, SvD) och att man klippt ihop sin egen lilla version av vad som hände(DN) börjar det nu läcka ut information om vad som hände.(SvD, SvD) och det är tydligt att den israeliska propagandafilmen inte visar hela sanningen. Flera vittnen berättar om att det var de Israeliska soldaterna som öppnade eld och det innan de ens börjat borda skeppen.(The Guardian, DN). Något som också tagits upp på bloggar som Motbilder och Homo Politicus.

Personerna på båtarna (varav många fortfarande är fängslade) fick alla kameror, filmer, mobiltelefoner o.s.v. beslagtagna så de har inte kunnat visa några filmer men det finns en film som visar ögonblicken innan bordningen som man lyckades sända ut trots de israeliska försöken att störa ut all kommunikation.


På filmen ser man direktrapportering om att Israel sköt verkanseld innan man bordade fartygen och dödade minst en (antagligen två) passagerare.

Inga kommentarer: