14 januari 2011

Klimatförnekare och kreationister - samma andas barn

VäxthuseffektenEtt blogginlägg skriver Patrik Lindenfors att Klimatförvillarnas verksamhet är samhällsfarlig (och uppföljaren Villervalla) och även om det är starkt uttryck är det värt att påpeka att klimatförnekarna ligger på samma vetenskapliga nivå som kreationister och använder oftast ungefär samma debatteknik vilket enkelt uttryckt kan beskrivas med att de stoppar fingrarna i öronen och ropar "Lalala, jag kan inte höra dig.".

Med stor vetenskaplig säkerhet kan man nu säga (citat) att:
  • Koldioxid har via växthuseffekten en uppvärmande effekt på atmosfären. Om halten koldioxid ökar värms atmosfären upp.
  • Halten koldioxid i atmosfären har ökat sedan den industriella revolutionen och är nu på högre nivå än den varit de senaste 800 000 åren. Den här ökningen pågår fortfarande och beror på förbränning av fossila bränslen.
  • Klimatet genomgår just nu en uppvärmning som är utöver den man kan förklara utan den mänskliga tillförseln av koldioxid.
  • Fortsätter ökningen av jordens medeltemperatur kommer livsbetingelserna för mänskligheten att förändras, med många människoliv som insats.


Detta är vad man nu med stor säkerhet kan säga. Det är således säkrare än t.ex. att jorden är rund, luften innehåller syre, tyngdlagen, relativitetsteorin eller evolutionsteorin. Att klimatförnekare ofta säger emot varandra eller t.o.m. sig själva är inget man bryr sig om eftersom man har så fullt upp med att fortsätta ropa "Lalala" för att slippa höra.