31 januari 2011

Samhällskunskapen verkar funka


Surveillance
Originally uploaded by jonathan mcintosh
IDG kan man läsa att nästan hälften av alla unga mellan 15 och 18 år tror att det finns myndigheter som övervakar vad de skriver i sina mejl. Frågan är hur de resterande 50% lyckats missa det. Sedan kan man i och för sig fråga sig om det är en miss i undervisningen att dom bara tror det när det är sådant de borde veta.

Inga kommentarer: