09 maj 2011

Frälsningsarmén får vara homofober

I SvD och DN kan man läsa om att Frälsningsarmén inte gillar det avslöjande (nja, det var väl inte direkt någon nyhet(SvD)) reportage Kalla fakta gjorde.

Frälsningsarméns ledare Marie Willermark säger "Vi har rätt att sätta våra kriterier". Jo, det har man. Samtidigt har Nämnden för statligt stöd till trossamfund rätt att då sluta betala ut den miljon kronor Frälsningsarmén får varje år eftersom lagen säger att stöd bara kan gå till samfund som lever upp till samhällets grundläggande värderingar och homofobi räknas faktiskt inte in dit.

I övriga bloggar anser Björn Andersson att Skattepengar ska inte gå till HBT fientliga församlingar! och Svensk Myndighetskontroll anser att Homofoba frälsis med en miljard i fastigheter ska inte ha bidrag.

Inga kommentarer: