26 januari 2012

Billigare med Linux

Windows Blue Screen on room full of computersIDG kan man läsa att Hudiksvalls skolförvaltning valt att satsa på Linux i elevernas datorer. Man kör en specialversion av Ubuntu man kallad Hubuntu. Kostnaden blir då, tillsammans med att man även i övrigt använder fri mjukvara, att kostnaden för en elevdator blir 3000 kr. Detta kan jämföras med grannkommunen Söderhamn som får punga ut med 4000 kr per år och dator, d.v.s. 12 000 kr på tre år

Inga kommentarer: