12 december 2007

Microsoft gillar inte öppna filformat

Hollands riksdag ska diskutera om man ska börja kräva att statliga instanser ska börja använda den öppna och standardiserade dokumentstandarden ODF (ISO/IEC 26300). Målet är att öka livstiden för informationen efetrsom den är lagrat i ett känt format och att sänka kostnaderna för informationshanteringen. Den största fördelen att använda ett standardiserat format är interoperabiliteten. Statliga bolag kan få fortsätta att använda stängda format men måste då komma med en förklaring. Eftersom Microfost uppenarligen är för lata/inkompetenta/sura för att implementera stöd för ODF så är dom inte så glada och har svarat med att dra igång lobbymaskineriet.(IDG, CIO UK)

Inga kommentarer: