22 juni 2008

Tyst ... Reinfeldt hör dig ...

Big Brother is watching youJa, vid det här laget lär väl ingen ha undgått att FRA-lagen antagits(IDG, DN, AB, SvD, Y) efter lite trixande(IDG) och lätt kosmetik.(SFT, NyT)

Endast en borgare röstade nej(IDG) och en smet ifrån.(IDG) Det har ju lett till en del anklagelser om svek, både av de som påstått sig vara för den personliga integriteten och sedan ändå röstade ja. Speciellt Fredrick Federleys helomvändning fick sig en hel del kommentarer och har även kommenterats musikaliskt.(YT)

Man kan ju konstatera att i
Regeringsformen 2 kap 6§ står följande:
"Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Lag (1976:871)."

Man kan ju undra hur det går ihop med FRA-lagen. Fast redan Pierre-Joseph Proudhon konstaterade att "vad makten beträffar är folket fienden". Man kan ju samtidigt konstatera ironin i att man i nacka utbildar ungdomar i demokrati.(DN)

Eftersom källskyddet försvann i samband med FRA-lagens införande(R) rekommenderar Resumé att man i fortsättningen skriver brev. Internationella IT-förtag flyr Sverige, antagligen p.g.a. den uppenbara risken för industrispionage.(DN)

Så vad händer nu? På Konc i ett nötskal finns det några banners att ladda ner och använda. På projO's blog står det att Belgien ställer Sverige inför Strasbourgsdomstolen. Många har skrivit till regeringen.(DN) Det finns en hel del planerade aktioner(DN) bland annat kommer Svart Måndag ordna andakt och likvaka över den svenska demokratin. Linus Brohult vill göra skyddet för integriteten till en valfråga och skriver
"Nu när tröskeln överskridits och vi alla är konstant avlyssnade, så kommer frågorna att väckas: Varför inte använda den information staten nu har till att stoppa MC-gäng och andra olagligheter? Kanske man kan få bukt med miljöaktivister som tar lagen i egna händer nu? Ungdomar som beter sig illa i skolan, borde inte deras lärare få veta vad de skriver till varandra i sina sms? Allt för det allmänna bästa, eller hur?"(SFT)
Det viktiga är väl att man gör något. Ses vi på måndag?

Inga kommentarer: