31 mars 2011

Utbetalning, inte nytt lån för Saab

Ibland blir tidningarnas tillskruvning av verkligheten mer synlig än annars. Här är ett sådant exempel. Saab har alltså begärt att få en utbetalning av det redan beviljade EIB-lånet. Pengarna är öronmärka till att gå till utveckling av fordon för alternativa drivmedel och Saab matchar lånet 1:1 med egna pengar. Ok?
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Hur rapporterar då tidningarna det? Jo, DN kör den mer neutrala rubriken "Saab har begärt en ny EIB-utbetalning". SvD däremot låter sin vinkling lysa igenom mer genom att rubriksätta artikeln med "Saab vill låna mer pengar" vilket ju är helt fel. Man vill ha en utbetalning av pengar man redan lånat.

I en annan artikel var SvD mer sakliga. bl.a. förtydligar man en del vanliga missuppfattningar om EIB-lånet. Citat "lånet är specialdestinerat till vissa utvecklingsprojekt och kräver 50 procents medfinansiering från Saab. Något förenklat måste alltså Saab själv pytsa upp lika mycket pengar som EIB.", "Det är ett hälsotecken att Saab äskar mer pengar." och "Om att går åt skogen – då är det väl svenska folket som får betala? Nej faktiskt inte. Det är en vanlig missuppfattning."

Inga kommentarer: