04 april 2011

Hatt försöker vänta Centern helt om

I DN kan man läsa en lång jobbannons av Anna-Karin Hatt (c) som vill med i partistyrelsen för Centerpartiet. Hon anser att "Kärnan i partiets idé är inte en rå och kall marknadsliberalism, utan en tydlig och frimodig, varm och grön socialliberalism.". Med den inställningen lär hon inte komma på tal för partistyrelsen och frågan om hon har någon framtid alls i partiet eftersom Centern numera står för just en rå och kall marknadsliberalism.

Inga kommentarer: