28 april 2011

Moderaterna redovisar äntligen sina partibidrag

MarknadsföringsbidragEfter skarp kritik från Europarådet(DN) verkar det som om Moderaterna svänger i sin ståndpunkt och nu accepterar att göra som alla andra partier och följa den praxis man gör i nästan alla demokratiska länder.(DN) Det kan vara bra för demokratin att tvätta den smutsiga byken offentligt.(DN) Fast Moderaterna kommer tydligen bara att redovisa privatpersoner som skänker mer än 20.000 kr per år. Det öppnar upp kryphål stora nog att köra en lastbil genom. Dels kan man såklart dela upp bidragen på flera personer så att man t.ex. istället för att skänka hela summan själv delar upp det i flera delar från t.ex. fru, barn och eventuellt även olika målvakter. Sedan kan man gå omvägen via företag och stiftelser. Vidare kan man istället för att ge direkta partibidrag istället t.ex. dra igång egna, parallella valkampanjer som då inte heller behöver redovisas.
Sammanfattningsvis kan man säga att det antagligen inte kommer vara någon större ändring.

Inga kommentarer: