21 augusti 2007

Akustisk nedsmutsning och religionsfrihet

Flying Spaghetti MonsterJag läser att en präst fått böter för att han ringt i kyrkklockorna tidigt, högljutt och länge. Tydligen bet inte tillsägningar från de kringboendes som störts av ringandet som började klockan sju på morgonen utan stadens fullmäktige blev tvungna att ge honom 5000 euro i böter. Men inte ens det hjälpte utan prästen fortsätter sitt ringande trots att han hotas med ytterligare böter. I det sammanhanget verkar muslimerna mer vettiga eftersom de moskeer som byggts i Sverige inte har några böneutropare.

Angående religionsfrihet läser jag i Metro att en pastafarier blivit avstängd från skolan eftersom han kommit till skolan i piratklädsel. Pastafarismen menar att det är frånvaron av pirater som orsaker global uppvärming. Något som bevisas med ett diagram.

Inga kommentarer: