30 augusti 2007

OOXML-såpan fortsätter

Som jag skrev tidigare har Microsoft med uppenbarligen ohederliga metoder tryckt igenom ett ja till sin egna "öppna standard" (den är varken öppen eller standardiserad) för dokument för officeprogram. I en kommentar skriver Lars Danielsson att "Det påminner mest om populärvetenskapliga beskrivningar av hur det gick till när bolsjevikerna tog makten i Ryssland"(IDG) och visst kan man dra paralleler. Båda handlar om grupperingar med ambitioner om världsherravälde och en frånvaro av respekt för fair play och mänskliga rättigheter. En annan parallell är att oavsett hur mycket skit som grävs upp så försvarar deras supportrar deras handlingar. En viktig skillnad är i och för sig att boljevikerna faktiskt ansåg sig göra det som var bäst för folket medans Microsoft inte har några sådana ambitioner.

Även i andra länder verkar det ha varit en hel del fuffens från Microsofts sida. I Norge sysslade dom med påtryckningar och astroturfing.(IDG) I Portugal nekades Sun och IBM att komma in i rummet trots att de fanns lediga stolar kvar. I Tyskland nekades Google och Deutsche Telekom rösträtt. I Italien dök 76 företag upp dagen innan (dagen innan bestod arbetsgruppen av IBM, Microsoft, CEDEO, OpenOffice.org och HP). I Schweiz har Free Software Foundation Europe överklagat.(IDG) I Belgien har däremot myndigheterna (inte standardiseringsorganisationen) beslutat att alla myndigheter ska kunna skicka och ta emot det öppna och standardiserade formatet ODF.(SFT) Även i USA dök det upp en massa jasägare precis innan omröstningen.(ZD)

Vad spelar det för roll då? Jo, om du vill skicka en text jag skrivit till mig så ska det inte spela någon roll vilket program filen är skriven i. Tänk dig att du ritat en bild och vill dela med dig av den men det krävs att mottagaren har exakt samma program som du i samma version för att kunna se den. Nu kanske du ser problemet med stängda format. Problemet med OOXML är att det låtsas vara öppet men inte är det. Det finns massa saker i det som säger "gör som Word 97". Jaha, hur gör Word 97 då? Det tänker vi inte berätta, säger Microsoft (och lägger antagligen till att de tänker stämma en om man försöker lista ut det). Ett annat problem med OOXML är att det innehåller så många underligheter som t.ex. att 1900 är ett skottår. Varför det då?, undrar man. Jo, säger Microsoft, det är så Excel gör. Vabah!, utropar man fövånat, varför ska jag behöva bry mig om hur Excel gör? Det är ju tänkt att vara en öppen standard som är oberoende av buggar i gamla microsoftprogram.

Inga kommentarer: