20 augusti 2007

Landstingen skyldiga utföra könsstympning

I både DN och SvD har det stått om att könsstympning av småpojkar är något som landstingen tydligen ska bli tvingade att utföra. Ylva Johansson (s) är positiv och Kristdemokraterna och Folkpartiet är också positiva. Att föräldrarna ska ha rätt att skära av kroppsdelar på sina barn (som naturligtvis inte är tillfrågade eftersom det knappast går att fråga spädbarn vad de tycker om att man ska kapa av en kroppsdel) tycker jag låter lite märkligt. De föräldrar som vill utsätta sina barn för stympning borde snarare få sin lämplighet som föräldrar ifrågasatta. När det gäller kvinnlig könsstympning är det olagligt medan när det gäller pojkar är politikerna tydligen mer inne på harm reduction liknande sprutbyten för narkomaner (vilket i och för sig är en bra idé men där är det faktiskt en helt annan situation).

Barnkirurgen Peder Drott skriver i en artikel om det absurda att låta föräldrarna bestämma över sådana saker (ja, i alla fall för sina pojkar). Det finns ytterst få positiva effekter av manlig könsstympning. Den enda positiva effekten som finns medicinskt dokumenterad är en ytterst sällsynt cancerform (så sällsynt att det är större risk att gossen får bröstcancer). De negativa effekterna är desto större, även om man borser från traumat och riskerna med en operation. En jämförelse kan väl sägas vara att kapa av sig tårna för att unvika eventuell framtida nageltrång.

Om man vill kapa av valfri kroppsdel i vuxen ålder är det en annan sak. Då är det var och ens fria val men att landstingen ska medverka till avancerad barnmisshandel är något helt annat.

Inga kommentarer: