06 november 2007

Gävle dömer unga till kristendom

I Gävle kan tydligen unga brottslingar dömas till att servera kyrkkaffe (inklusive att koka kaffe, lägga upp bröd och diska). Den som kommer för sent eller inte dyker upp blir anmäld till socialtjänsten. Ingen som dömts till ungdomstjänst slipper undan.(Dagen) Man kan fråga sig om valet av ställe att göra sin ungdomstjänst på är något man kan välja fritt eller något man blir tilldelad. Kan det verkligen vara tillåtet att tvinga någon att stödja en religion de inte tillhör? Ska staten stödja en specifik religiös grupp på det här sättet? Är det någon som bryr sig?

1 kommentar:

blippe sa...

Man måste dock tillstå att dömmas till religiöst utövande sätter saker i sitt rätta perspektiv :D

Kanske religionsfriheten kan inordna sig under strafflagstiftningen på samma sätt som rörelsefriheten gör?