02 juli 2008

Elvis och kreationism

Flying Spaghetti MonsterEnligt undersökningar från CBS, USA Today och Gallup ligger andelen kretionister i USA på runt 30-40 procent(DN) och det finns tydligen även ett "skapelsemuseum".(DN) Det säger väl en del om USA och att de uppenbarligen har en väldigt usel biologiundervisning i skolorna där. Fast man får väl jämföra det med att det är sju procent som tror att Elvis Presley fortfarande lever(CBS, Fox) och att det finns ett museum för det också.(Fox)

USA är ju ganska speciellt på flera sätt. På många sätt kan det egentligen ses som två länder. Dels den civiliserade delen längs kusterna och de norra delarna och dels resten som närmast kan beskrivas som ett U-land. Ser man det så är det inte lika underligt att en seriös presidentkandidat som Mike Huckabee säger att han inte tror på evolutionen och avskyr vetenskap i allmänhet.(AB) Det är ju som om det fanns goda chanser att Åke Green skulle bli Sveriges statsminister. Men jag kan nog hålla med om att Mike Huckabee antagligen inte utvecklats från en primat utan kanske snarare någon slags mögel.

Sedan finns det ju också personer som t.ex. Flat Earth Society som tror på en platt Jord. Intressant nog använder de liknande argumentationsteknik som kreationisterna. Om man misstror astronomer lika mycket som kreationister misstror biologer kan man nog få för sig att Jorden är platt.

Kreationister påstår att nya arter aldrig uppstått sedan Gud skapade Jorden. Ehh... Man då glömmer man arter som Senecio eboracensis och Senecio cambrensis. Även inom haverrötter har det uppstått nya arter som t.ex. Tragopogon miscellus. Det finns även exempel som Raphanobrassica som uppstod 1928 som en korsning av rädisa (eller rättika) och kål (Brassica oleracea). Tyvärr fick den rädisans blad och kålens rot för annars hade den varit väldigt intressant att odla. En annan ny art är en mygga, Culex molestus, som anpassats till ett liv i tunnelbanan i London. Myggan har dessutom utvecklat underarter beroende på vilken tunnelbanelinje de bor i.

På andra bloggar skriver Christer Magister om religion i samhället och nämner att elever från religiösa familjer klar sig sämre i högre utbildningar, oavsett samhällsklass. Blogge Bloggelito skriver om samhällsdysfunktionalitet som funktion av graden av religiositet baserat på en artikel i Journal of Religion and Society som leder till en del intressanta slutsatser, bl.a. visar det sig att ju oftare folk ber desto större blir barnadödligheten.

Jag avslutar med en liten film som knappast övertygar några kreationister (eftersom de ändå är öertygade om att alla vetenskapsmän är delaktiga i någon slags konspiration) men som ändå ger en introduktion till ämnet för de som inte är så pålästa.

Annars kan jag också rekommendera "Den blinde urmakaren" av Richard Dawkins. Den gav i alla fall mig ökad förståelse för hur evolutionen fungerar och den borde vara tillräckligt lätt även för de som sov på biologilektionerna.

Inga kommentarer: