27 juli 2008

Religiöst djurplågeri

SkäktningNu är dom tydligen på gång igen. Fredrik Malm (fp) anser att religiöst motiverat djurplågeri borde tillåtas för att... Tja.. För att det är religiöst tydligen.(DN, Dagen)
Jag är själv en religiös person, fast jag är såpass sekulariserad att jag anser att lagarna ska vara lika för alla, oavsett religion. Hur skulle det se ut om man kunde välja vilka lagar man sak följa beroende på ens religion? "Nä, konstapeln. Du kan inte ge mig fortkörningsböter. Min religion säger att jag får bryta hastighetsbegränsningarna."

Jag är helt för religionsfrihet så länge man inte skadar andra. Om man har en religion som påbjuder könsstympning av småbarn är det väldigt orimligt att landstingen är skyldiga utföra könsstympningen. Om någon skulle kalla sig vangoghist och vilja att närmsta sjukhus skulle skära av barnets ena öra skulle dom nog inte utföra det utan snarast se till att han fick en psykologisk utvärdering medan barnet togs om hand om av soc.

Andra bloggar som skrivit om det är Jinge, Nonicoclolasos, Dumheterna, Anders B Westin och Technicolor.

Inga kommentarer: