22 oktober 2007

Dumskan slår tillbaks

Efter de olika utspelen om att stoppa dumska (kreationism) i skolan kommer en viss Andreas Reinhard och klagar på "likriktning i skolan"(Dagen). Likriktningen han klagar på skulle då vara att skolan lär ut etablerad vetenskap istället för kreationism, flogistonteorin, teorin om en platt Jord och att spå i kaffesump. Det är ju en enorm likriktning att elever inte får lära sig hur man gör guld av enklare metaller i (al)kemin. Och att skolan enbart lär ut teorin om en rund Jord som roterar runt solen istället för andra teorier som en platt eller ihålig Jord. Varför får de som studerar medicin inte lära sig humoralpatologi? Skrämmande likritning, eller hur? Alternativt kan man anse atts kolan ska lära ut etablerad vetenskap istället för varenda förkastad teori från historiens skräphög. Det finns naturligtvis utrymme för att även ta upp teorier som alkemi, humoralpatologi, flogiston och kreationism men då på därför avsedd plats i kursplanen.

Inga kommentarer: