10 oktober 2007

Kärnkraftstomten kommer med bränslestavar

I en debattartikel i DN skriver Sören Wibe och påstår att man med gammal och ny kärnkraft kan nå en nollnivå för koldioxidutsläppen. Han verkar tydligen tro att färdiga bränslestavar är något som man hittar på trappan till kärnkraftverken efter att tomten kommit dit med dom. I verkligheten är det en lång procedur från uranmalm till färdigt bränsle. Hela den proceduren och transporterna det inkluderar gör att det släpps ut en hel del koldioxid. Om man räknar per kWh släpper faktiskt ett kärnkraftverk ut lika mycket koldioxid som ett modernt gaskraftverk. Och då har man ändå inte räknat med energiåtgången för att bli av med avfallet. Vindkraftverk är väldigt koldioxidsnåla. Visserligen går det åt en del energi för att tillverka dom men själva elproduktionen är utan utsläpp (om man inte räknar ett visst vindbrus). Vattenkraftverk ligger också bra till. Fast de är större projekt, men å andra sidan är livslängden väldigt lång.

10 kommentarer:

Christoffer Willenfort sa...

du skriver "Om man räknar per kWh släpper faktiskt ett kärnkraftverk ut lika mycket koldioxid som ett modernt gaskraftverk"

Hur räknar du och vad är dina källor ?

Enligt ExternE så är de två "bästa" kraftkällorna kärnkraft och vattenkraft.
Båda spöar alla fosila kraftvarianter med hästlängder.

Staffan sa...

Källan är en tidningartikel jag tyvärr inte har kvar längre (man kan ju inte spara på allt). Då räknar man med livscykeln från uranbrytning till energiproduktion. Man har då inte räknat med avfallshanteringen. Sedan kan man ju i och för sig göra fossilgaskraftverk mer koldioxidneutrala genom att lagra koldioxiden, fast det är lite kontroversiellt och inte helt utvecklat ännu.

Som sagt så om man räknar med att färdiga bränslestavar är något man hittar på trappan till kärnkraftsverken så släpper kärnkraften inte ut så mycket koldioxid.

Johan sa...

Den artikel du talar om är förmodligen en felaktig artikel skriven av Göran Bryntse.
På min blogg har jag sammanfattat resultaten från flera olika livscykelanalyser som visar att kärnkraft släpper ut obetydliga mängder co2, faktiskt mindre än vindkraft och då inkluderar man alla utsläpp under hela livscykeln givetvis(dvs från brytning till slutförvar).
http://gronarealisten.blogg.se/1180646465_krnkraft_och_koldioxi.html

Har inte inkluderat ExternE där som du kan hitta på www.externe.info

precis som christoffer säger så är kärnkraft totalt överlägsen alla fossila energikällor. De är inte ens i närheten av varandra.

Staffan sa...

Om man tittar på tabellen du hänvisar till på dig egen sida så ligger Erdgas-Blockheizkraftwerk (jag är ingen hejare på tyska men det borde betyda naturgaskraftverk som producerar både el och värme) på 49 gram CO2 per kWh. Kärnkraft med uran från Sydafrika ligger på 126. Jag noterar också att du påstår att enligt samma tabell ligger solkraft på 101 g CO2/kWh men titta på raden under så hamnar spansk solkraft på 27 g CO2/kWh vilket ligger under även den bästa kärnkraften som ligger på 32 g CO2/kWh.

Johan sa...

Men nu pratar vi om elproduktionsjämnförelse, om vi hade koppat in fjärrvärmenätverk till våra reaktorer så hade utsläppen per kWh reducerats betydligt. Så siffran för cogenererande gasverk är alltså inte relevant för jämnförelse. Det är endast relevant om vi jämnför med cogenererande kärnkraft.

Skillanden mellan AKW 32g/kWh och sol från spanien 27g/kWh är obetydlig. Den ligger nog inom felmarginalerna och det är ändå försumbart jämnfört med gapet till gas och kolkraft.

Huvudpoängen är att skillanden mellan kärnkraft och förnyelsebar el ur co2 synpunkt är försumbar(inom felmarginalerna för de flesta LCA's). Det som är viktigt är att bli av med gas som har över 400g/kWh och kolkraft med över 1000g/kWh.

Det är synd att det endast är IEA's LCA som har med felmarginaler. Där ser man tex att sol kan vara väldigt bra på 13g/kWh men också enormt dåligt med 700g/kWg.

Håller du med om, efter att ha sett de LCA's på min sida, att kärnkraft och förnyelsebar el är jämnlika ur co2 synpunkt?

Staffan sa...

Håller du med om att kärnkraften inte är CO2-neutral eller ens det bästa alternativet? Att kärnkraft dessutom är väldigt dyr rent ekonomiskt och att den dessutom inte är förnyelsebar måste man också räkna med.

Johan sa...

Inget är co2 neutral isåfall. Kärnkraft är så nära co2 neutralt man kan komma.

Jag håller definitivt inte med dig om kostnader, kärnkraft är det billigaste av de (nästintill) co2 neutrala alternativen.

Sen bryr jag mig inte direkt om att det inte är förnyelsebart, vi ha uran för tiotusentals år frammåt så det finns ingen anledning att oroa sig för uranbrist. Se tex denna länken
http://nuclearinfo.net/Nuclearpower/UraniuamDistribution

och IAEA's och NEA's red book om urantillgångar finns tillgänglig online på NEA's hemsida, har inte länken nu direkt men kan fixa den ifall du vill?

Johan sa...

btw svarade inte ordentligt. Jag tycker att kärnkraft är det bästa alternativet, men inte det enda alternativet.

Mitt "drömscenario" är där kärnkraften levererar baskraft till elnätet och levererar väte till vätebränsleceller och förnyelsebar energi står för resten av energibehoven. Solkraft som värme, vindkraft för att spara in på vattenkraften osv. Bågkraft när det blir realistiskt, geotermisk energi överallt det är vettigt.

Det finns gott om plats för alla icke fossila energikällor. Utmaningen att ersätta fossila bränslen är enorm.

Staffan sa...

Poängen är att kärnkraft inte är koldioxidneutralt, den är inte miljövänlig (speciellt vid brytningen då den ofta sker i länder där man struntar i både människor och miljö). Kärknkraften är knappast heller det bästa alternativet eftersom det finns metoder som ger mindre CO2/kWh (att det sedan kanske inte är helt realistiskt att ersätta kärnkraften med sol och vind är en annan sak). Kärnkraften har ganska tung sponsring från staten för att kunna bli lönsam så den är inte speciellt ekonomisk heller.

Johan sa...

Du inser väll att de tre sakerna du just räknade upp kan man säga för alla energikällor.

Vindkraft är inte c02 neutral, det finns energikällor som ger mindre co2 utsläpp än vindkraft och vindkraft har inte en chans att överleva utan subventioner(subventioner som är mycket större än subventioner till kärnkraft).

Sen vet jag inte direkt vad för sponsring kärnkraft har i dagens läge? Kärnkraft är snarare beskattad mer än någon annan energikälla. Ta tex effektskatten som är den dåraktigaste skatten jag någonsin hört talas om. Sen är kärnkraften den enda energikälla som betalar för sin avfallsförvaring. Hade man lagt en sådant ansvar på biobränslen och fossila bränslen hade de gått under ekonomiskt på en vecka.