17 januari 2008

Så ser Bill Gates på sanningen

I en artikel på IDG intervjuas Bill Gates av en andäktig Marc Ferranti. Bland annat så hävdar han att det var Microsoft som kom på persondatorn "När det gäller vad vi är stolta över så tror jag att det mest är persondatorn." fast han erkänner ödmjukt att det var andra som byggde ihop den, "Vi kunde leta upp partners som byggde hårdvaran.". I samband med OLPC säger Bill Gates också "Företag kan bidra både genom att ge pengar till breda områden men även genom att skräddarsy och donera sina produkter till folk som är fattiga. Så i fallet med Microsoft, så blev vi involverade i att få datorer till bibliotek.". Jaha, men frågan är om Microsoft gjorde det för att vara snälla (och de skattemässiga fördelarna) snarare än för att stoppa Linux och annan fri mjukvara. Som t.ex. när Microsoft så snällt skänkte MS Office till ett värde av $2000 styck till SchoolNet Namibia.(The Register) Ja, nackdelen var ju att de skulle tvingas köpa MS Windows till en kostnad av $9000 styck och dessutom ytterligare $22 000 för att de skulle behöva ersätta deras gamla servrar och nätverk. När en så donation ger större inkomster än om man inte hade gjort den har man all anledning att ifrågasätta motiven bakom.

I en annan IDG-artikel försvarar Microsoft MS OOXML med en massa fluff, men det intressanta är att man öppet erkänner att om standardformatet OpenDocument blir ett krav hos myndigheter kommer Microsoft att köra embrace and extend för att bryta standarden, "Men företaget behöver då införa den funktionalitet som saknas i form av tillägg som ligger utanför standarden.".

Inga kommentarer: