12 september 2007

Gamla bilar eller kanske inte?

I Dagens Nyheter får en representant från Bil Sweden ("branschorganisationen för företag som tillverkar och importerar personbilar, lastbilar och bussar") bre ut sig oemotsagd. Dels drar man upp den gamla klychan om att Sverige har äldsta bilpark i Europa. Det är ju inte helt lätt att bedömma hur sant det är. Anledningen är att i den uträkningen ingår t.ex. bilar som faktisk är skrotade men som av administrativa skäl fortfarande finns registrerade. Sedan ingår också alla reservdelsbilar som står här och var. Dessa körs inte så de släpper inte ut några avgaser (möjligen droppar de en del olja). Sedan har vi entusiastbilarna. Sverige har en stor bilhobby men även om de är gamla så körs de bilarna inte mycket per år så miljöpåverkan är inte så stor.

Bil Sweden påstår också att de äldsta bilarnas utsläpp motsvarar 100 nya bilars. Vad det är man pratar om framgår inte men det låter underligt eftersom t.o.m. en Trabant bara ut nio gånger så mycket kolväten och fem gånger så mycket kolmonoxid som en modern bil (och med en bensinförbrukning på 0.7 liter/mil ligger den klart under genomsnittet vad det gäller bränsleförbrukning). Katalysatorer sitter på all bilar från 1989 års modell och många tidigare. Att Svenska bilar släpper ut mer koldioxid (189 g) än EU-genomsnittet (163 g) beror knappast på åldern utan på att svenskar av någon anledning (geografi kanske) föredrar större, tyngre och kraftigare bilar (och där har knappast åldern på bilen så stor roll, de flesta äldre bilar är ju mindre, lättare och har lägre effekt).

Vad Bil Sweden förespråkar är att göra gamla bilar dyrare genom högre skatt för att på så sätt med en ekonomisk piska tvinga folk att köpa nya bilar hela tiden. Något som naturligvis de som säljer bilar blir glada av.

Inga kommentarer: