04 september 2007

"Jag är lagen"


Enmansutredaren Cecilia Renfors har blivit klar med sin utredning Musik och film på Internet - hot eller möjlighet? som skulle se över och lämna förslag på åtgärder som stimulerar utvecklingen av lagliga musik- och filmtjänster på nätet. Ok, det låter väl bra. Men vad kom hon fram till? Jo, att internetleverantörer ska bli skyldiga att stänga av användare som upphovsrättsinnehavare och/eller dess företrädare anser bryta mot deras upphovsrätt. Om internetleverantören inte gör det hotar böter.(IDG, DN, SvD, SFT) Det kan ju få intressanta konsekvenser. Aftonbladet har t.ex. olovandes använt bilder snodda från Wikipedia.(DM) Då skulle alltså fotografen be Aftonbladets internetleverantör att stänga av deras internetanslutning (Ok, i det här fallet hade tydligen inte bilderna använts på webbplatsen utan enbart i den tryckta tidningen så det skulle inte gått ändå.).

(c) och (kd) som ju annars inte bangar för underliga förslag är mot förslaget, medans (m) är för.(DN, IDG)

Internetleverantörerna är såklart inte glada åt att de plötsligt riskerar att utses till polis, domare och bödel i samma person.(IDG) Som kommentar på leverantörernas protester säger utredaren "Jag hade inte väntat mig jubel" och på frågan om hon tycker det är förenligt med rättsäkerheten säger hon "Det handlar om att säga upp avtal med någon som inte sköter sig. Det finns inget principiellt konstigt i det."(IDG) Problemet är att en slumpartad person kan säga att någon inkräktar på upphovsrätten. ISPn måste då utreda det själva (vilket inte alltid är det lättaste) och sedan agera. Om de inte stänger av användaren riskerar de som sagt böter. Att de som påstår sig ha upphovsrätten inte alltid har den finns det flera fall som visar. Ta t.ex. SCO som påstods sig äga Unix men inte gjorde det. Det skulle nog inte varit lätt för en ISP att veta det när SCO själva inte visste det. Andra fall är kanske mer lättutredda som t.ex. att BSA skickade ett "Notice of Claimed Infringement" till universitetet i Münster för att de spred OpenOffice.org. Oops... Deras automatiska system hade misstagit det för MS Office.(The Register) IDSA (nuvarande Entertainment Software Association) skickade också ut ett automatiskt brev med det vänliga titeln "Demand for Immediate Take Down" till World of Spectrum där man anklagade dom för att erbjuda piratkopior. Oops igen... De var tydligen gamla spel (som man hade fått tillstånd att lägga upp) som råkade heta liknande saker som nya.(The Register) ESA har också anklagat IF Archive eftersom en av filerna de hade råkade heta doom3.zip (som dessutom var 114 kB stor så det borde varit ganska uppenbart att det var en false positive). MPAA skickade också ett brev och klagade på ett TCL-skript de trodde var en film.(Slashdot)

Upphovsrätt är knepigt och det är betydligt svårare att utreda än t.ex. spam där man tämligen lätt kan avgöra från vilken anslutning det kommer och om det är spam eller ett personligt brev.

Inga kommentarer: