19 september 2007

Mer konkurrens ger högre priser?

Ja, det är ia alla fall det intryck man får av en artikel i SvD. Det är jätten Ema Telstar (60–70% av publiken när utlänska artister spelar i Sverige) som nu får konkurrens genom att en annan jätte, AEG Live, nu ger sig in i Sverige.(SvD) Ema Telstar sägs hota de konsertarrangörer som kan tänkas boka genom ett annat bolag. Man åter till frågan, varför skulle det bli högre priser för att det är två bolag istället för ett? Kan någon förklara det? Är inte tanken att konkurrens ska ge lägre priser?

2 kommentarer:

Jompan sa...

Staffan: Det kan tyckas så men du missar en par saker. AEG och EMA kommer först att behöva konkurrera om vilka artister de får. Artisterna väljer den promotor som kan ge bäst bud. Budet är en kombination av hur låg kommission bokningsbolagen kan ta samt vilket biljettpris de tar ut. Artisten vill ha mer pengar och det enda sättet som bokningsbolagen kan slåss mot varandra är att ge artisten högre gage. Vilket i slutändan oftast påverkar biljettköparna negativt.

Staffan sa...

Jo, jag misstänkte det men jag var något ironisk.